Üdvözöljük a Biai Református Általános Iskola honlapján!

Fenntartó:

Biai Református Egyházközség
2051 Biatorbágy, Nagy utca 28.
Honlap: www.biairef.com

Jézus mondja:
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt. 11, 28-30)

Mikor valaki önmagát mutatja be, általában felsorolja, hogy mire a legbüszkébb. Mi egy kicsit zavarban vagyunk ezzel, pedig a Biai Református Egyházközség nagy múltú protestáns gyülekezet: még a XVII. században alapították, s a történelem nehéz időszakain át is eleven, hívő közösségként maradt fenn a mai napig. Mindez azonban nem a mi érdemünk, talán nem is elődeinké, hanem Istené – aki létrehozta, nemzedékről nemzedékre fenntartja, s gondviselő szeretetével formálja gyülekezetünket. Így aztán a jövőről is elég annyit tudunk, hogy az Ő kezében van, aki megígérte, nem hagy el minket. Ővele szeretnénk „dicsekedni”, amikor megpróbáljuk felsorolni – s egyben másokkal is megosztani – ajándékait.

A Biai Református Egyházközség fejlődő, gyarapodó gyülekezet. Azt szeretnénk, ha nálunk minden generáció tagjai megtalálnák a hozzájuk illő társaságot.

Számunkra, más keresztyén közösségekhez hasonlóan, a vasárnap ünnep. Istentiszteletre gyűlünk össze a templomban, ahol orgonaszóval, énekléssel, imádsággal járulunk Isten színe elé.

Természetesen alkalmaink – különösen az istentiszteletek – nem csak a gyakorló hívők és az egyháztagok számára nyitottak. Örülünk minden érkezőnek! Arra törekszünk, hogy ne csak az ajtónk, hanem a szívünk is nyitva legyen. Szeretnénk így szolgálni annak a Jézus Krisztusnak, akinek minden terhünket átadhatjuk, aki minden kérdésünkre, problémánkra, – a legnehezebbekre is – választ és megoldást tud adni.

A Biai Református Egyházközség Őhozzá szeretne utat mutatni, mindenkinek.