Félévi gondolatok a Biai Református Általános Iskolában

2015.02.11 19:56

Még csak most írtunk szeptember elsejét, még csak most kezdődött el a tanítás, máris a félévi értekezletek folynak és a félévi értesítőket írjuk.
Bizony, hamar eltelt ez a néhány hónap.
Kis elsőseink már öntudatos, fegyelmezett, írni és olvasni tudó diákok lettek. Ugyanúgy itthon érzik magukat az iskolában, mint a nagyobb diákok. Megszokták a rendszerességet, a mindennapi feladatokat, örömmel vesznek részt nemcsak a közös munkában, hanem a közös játékokban, programokban, versenyeken is. Szeretnek iskolába járni, szívesen vesznek részt a napköziben, már ők is igazi közösséggé formálódtak.
Az elmúlt félév során is számtalan lehetőséget biztosítottunk az iskolai élet még színesebbé tételére, gyermekeink képességeinek minden irányú fejlesztésére, jó közérzetük biztosítására. A nyári gyülekezeti gyermektábor után elsőseink már augusztusban „közös kenyérsütésen” vettek részt, persze sok játékkal fűszerezve, Herceghalmon. Itt a „piknikezés”is nagy élmény volt.
De részt vettünk szüreten, kürtőskalács sütésen, sportversenyeken, kirándulásokon és egyéb igényes együttléten is. Több gyermekünk rendszeres úszásoktatásra is jár. Színházban is voltunk, Pesten a Colibri Szinázban, és a Faluházban is.
Adventben a Gizella Otthon lakóinak igyekeztünk örömöt okozni látogatásunkkal és kis műsorunkkal.
Adventi műsorral vettünk részt a torbágyi, illetve a fenntartó biai  ref.gyülekezet adventi alkalmain is.
Az adventi készülődés, mézeskalácssütés stb. még színesebbé tette életünket.
Az Angyalfia vásáron is részt vettünk. Mind a szereplőgárdánk mind a néptánccsoportunk nagyon igényes, szép műsort adtak elő.
Az okt.6-i és 23-i megemlékezéseink is maradandó élményt nyújtottak.
December 6-án a „Mikulás bácsi” is meglátogatott minket.
Karácsonykor igen szép ünnepélyünk volt.

Ahogy így visszagondolok az elmúlt félév eseményeire, szinte csak töredékét tudom megemlíteni, mindannak ami történt. Jól eső érzéssel gondolhatunk vissza az eltelt időszakra, mert minden területen igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak. Igyekeztünk békességben, szeretettel és magas színvonalon teljesíteni feladatunkat. Oktató-nevelő munkánkban szem előtt tartottuk iskolánk jelmondatát,”Ragyogjon a ti világosságotok!” Szeretnénk továbbra is eszerint az értékrend szerint, igényesen végezni a munkánkat.

Ábrahám Ferencné Igazgató

—————

Vissza